6, 7 E 8 DE OUTUBRO

II XORNADAS GALEGAS DE CICLISMO

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Teatro Principal da Estrada – Rúa Serafín Pazo, s/n

Máis información:

No teléfono: +34 663.454.299
Correo: xornadasciclismo@sifservicios.com
Web: xornadasciclismoaestrada.sifservicios.com